STRATEGISCH ADVIES

AvK helpt u met strategisch advies.

PUBLIC AFFAIRS

AvK is gespecialiseerd in public affairs.

ADVIES & TRAINING

AvK verzorgt trainingen en organisatieadvies.

COACHING

AvK kan u medewerkers coachen en trainen.

"AvK helpt u strategisch in te spelen op politieke besluitvorming en veranderingen in de maatschappij, in het belang van uw organisatie."

STRATEGISCH ADVIES

AvK helpt u strategisch in te spelen op politieke besluitvorming en veranderingen in de maatschappij, in het belang van uw organisatie. U wilt een effectieve belangenbehartigingscampagne of u moet een strategische koers bepalen voor uw organisatie? Wilt uw organisatie juist positioneren in het politieke en/of maatschappelijke veld en wilt u inzicht hebben in de positie en belangen van andere belanghebbenden?

AvK kunt u helpen met strategische begeleiding en een werkwijze zodat u naar de toekomst toe de benodigde kennis en vaardigheden in de eigen organisatie beschikbaar heeft..

PUBLIC AFFAIRS

AvK is specialist in Public Affairs. We verstrekken de voor u relevante informatie en begeleiden uw public affairs werkzaamheden. AvK geeft strategisch advies, houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en geeft aan hoe u het beste uw organisatie kan profileren en positioneren. Samen met uw organisatie bepalen wie wat, wanneer en waar uw boodschap kan verkondigen. Dankzij onze kennis van meerdere beleidsvelden en organisaties begrijpen wij uw vraagstukken en kennen wij het spel en het speelveld.

Onze gestructureerde en strategische aanpak gebaseerd op eigen methodieken en technieken en een repertoire aan beïnvloedingsstijlen staan borg voor een maximaal haalbaar resultaat.

ADVIES & TRAINING

Avk verzorgt trainingen en kan sparringpartner zijn voor uw vraagstukken op het gebied van Public Affairs. Daarnaast adviseert AvK over het inbedden van Public Affairs in uw organisatie. AvK is gespecialiseerd in het trainen van projectleiders, programmamanagers en managers op het gebied van Public Affairs, omgevingsmanagement en stakeholdersanalyses– en management.

Het is ook mogelijk dat AvK tijdelijk versterking van uw organisatie biedt door het detacheren van ervaren adviseurs.

COACHING

AvK heeft nadrukkelijk ervaren met coaching van medewerkers op het gebied van Public Affairs en omgevingsmanagement.

Hierbij bieden we ook een module aan met Paarden.

WERKWIJZE & EXPERTISE

AvK werkt nauw met opdrachtgevers samen. Op basis van een intakegesprek maken wij voor u een inschatting van de mogelijke te zetten stappen, de haalbaarheid en een mogelijke public affairs aanpak. Ook wordt omvang, inzet en middelen die nodig zijn besproken. Zo heeft u vooraf een helder beeld van de wijze waarop wij uw belangen behartigen.

Vanuit de internationale samenwerking met verschillende bureaus beschikt AvK over een sterk internationaal netwerk in Brussel.